Szczecin
Technikum
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - E - technik automatyk
Nazwa oddziału

 E - technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik automatyk

Wykwalifikowany pracownik techniczny z zakresu automatyki przemysłowej do służb utrzymania ruchu, budowy linii automatyki, serwisu instalacji automatyki przemysłowej oraz montażu instalacji automatyki przemysłowej.

  Zadania zawodowe:
 • montaż urządzeń i instalacji automatyki,
 • uruchamianie urządzeń i instalacji automatyki,
 • obsługa urządzeń i instalacji automatyki
 • wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki,
 • diagnostyka urządzeń i instalacji automatyki,
 • projektowanie systemów wizualizacji procesów automatyki przemysłowej.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka obowiązkowa,
 • drugi przedmiot rozszerzony do wyboru (fizyka / język angielski).

Technik automatyk -14 miejsc.

Klasa łączona z zawodem technik elektronik - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (automatyk lub elektronik)