Szczecin
Technikum
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - P - technik programista
Nazwa oddziału

 P - technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Technik programista

Specjalista w zakresie programowania, wdrażania i testowania aplikacji i aplikacji mobilnych. Wykorzystuje nowoczesne języki programowania, tworzy aplikacje oraz strony internetowe.

Zadania zawodowe:

  • projektowanie i tworzenie aplikacji,
  • testowanie aplikacji,
  • projektowanie i tworzenie aplikacji mobilnych
  • testowanie aplikacji mobilnych,
  • tworzenie dokumentacji.