Szczecin
Technikum
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - E - technik elektronik
Nazwa oddziału

 E - technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik elektronik

Profesjonalista z gruntowną wiedzą techniczną z zakresu elektrotechniki, elektroniki analogowej, cyfrowej i mikroprocesorowej. Serwisant, konstruktor, instalator oraz kontroler układów oraz urządzeń elektronicznych.

  Zadania zawodowe:
 • montaż urządzeń elektronicznych oraz systemów techniki komputerowej,
 • serwisowanie i programowanie układów automatyki i sterowania,
 • konserwacja nowoczesnej aparatury elektronicznej,
 • wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,
 • projektowanie i programowanie układów mikroprocesorowych.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka obowiązkowa,
 • drugi przedmiot rozszerzony do wyboru (fizyka / język angielski).

Technik elektronik -14 miejsc.

Klasa łączona z zawodem technik automatyk - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (automatyk lub elektronik)