Szczecin
Technikum
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - M - technik mechatronik
Nazwa oddziału

 M - technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik mechatronik

Specjalista w zakresie projektowania i obsługi systemów sterowania liniami produkcyjnymi, maszyn sterowanych numerycznie, procesów elektrycznej i elektronicznej automatyki przemysłowej wspomaganych komputerowo. Wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.

  Zadania zawodowe:
 • projektowanie i tworzenie elementów mechaniki precyzyjnej, zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • projektowanie urządzeń i systemów elektronicznych,
 • projektowanie urządzeń i systemów mikroelektronicznych dla przemysłu,
 • programowanie PLC dla zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
 • projektowanie i sterowanie przemysłowych systemów pneumatyki i hydrauliki,
 • projektowanie systemów wizualizacji procesów przemysłowych.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka obowiązkowa,
 • drugi przedmiot rozszerzony do wyboru (fizyka / język angielski).