Szczecin
Technikum
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - G - technik informatyk
Nazwa oddziału

 G - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Technik informatyk

Profesjonalista w trzech obszarach branży informatycznej, montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowaniu lokalnych sieci i administrowaniu nimi oraz tworzeniu aplikacji internetowych, baz danych oraz administrowanie bazami.

  Zadania zawodowe:
 • tworzenie i administrowanie sieciami komputerowymi,
 • administrowanie serwerami Windows Server,
 • projektowanie i administrowanie stronami WWW,
 • składanie, naprawa i konfiguracja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 • tworzenie aplikacji internetowych i baz danych,