Szczecin
Technikum
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - A - technik elektryk
Nazwa oddziału

 A - technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik elektryk

Fachowiec w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

  Zadania zawodowe:
 • konserwacja i eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • badanie i kontrola urządzeń w procesie produkcji,
 • obsługa aparatury sterującej i pomiarowej,
 • diagnozowanie stanu układów i urządzeń elektrycznych,
 • projektowanie i programowanie układów sterowania i automatyki.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka obowiązkowa,
 • drugi przedmiot rozszerzony do wyboru (fizyka / język angielski)