Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej - Klasa językowa - p
Nazwa oddziału

 Klasa językowa - p

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

Opis

W klasie językowej elementy wybranych przedmiotów (historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa) prowadzone są w języku angielskim.

Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym doskonale przygotowuje do egzaminu maturalnego.


Dla uczniów zainteresowanych głębszym zrozumieniem mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz poszerzeniem wiedzy o relacjach społecznych - prowadzone są warsztaty psychologiczne.