Szczecin
Technikum
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna - Informatyka z e-sportem
Nazwa oddziału

 Informatyka z e-sportem

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

Opis

Kierunek informatyka z e-sportem to obecnie bardzo pożądany kierunek, który umożliwia zdobycie wykształcenia w zawodzie technik informatyk. Mamy pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, który pozwala naszym uczniom na rozwijanie umiejętności z zakresu informatyki i e-sportu.Pracujemy na wytycznych KFSE ( Krajowej Federacji Sportów Elektronicznych ) zajęcia prowadza trenerzy KFSE. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość:

Wyjazdów na imprezy e-sportowe
Nauki myślenia taktycznego

Nauki uczciwej rywalizacji i działania w zespole

Klasa ta przeznaczona jest dla osób, które chcą związać swoją przyszłość z branżą informatyczną. Dzięki naszej szkole uczniowie mogą realizować swoje pasje i zdobywają wiedzę, która stanowi podstawę do dalszej edukacji.