Szczecin
Technikum
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna - TFiM
Nazwa oddziału

 TFiM

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Technik Fotografii i Multimediów – klasa patronacka CANON

Masz duszę artysty?

Twoje zdjęcia na fejsie zbierają zawsze mnóstwo lajków?

W każdym detalu dostrzegasz coś pięknego i wartego utrwalenia?

Kariera profesjonalnego fotografa stoi przed Tobą otworem!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik fotografii i multimediów i rozwijaj z nami swoje fotograficzne supermoce.

 

Lubisz robić zdjęcia? Sprawia Ci przyjemność ich obróbka i publikowanie w sieci? Jeśli tak, zostań Technikiem fotografii i multimediów! Dzięki patronatowi Canon, tylko u nas znajdziesz najlepszy sprzęt tej firmy – dokładnie taki sam, jakim robią zdjęcia prawdziwi zawodowcy. Będziesz też tworzyć profesjonalne projekty multimedialne i weźmiesz udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z firmy Canon.

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik fotografii i multimediów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 •          przygotowania planu zdjęciowego
 •          rejestrowania obrazu
 •          obróbki i publikacji obrazu
 •          przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych
 •          wykonywania i publikacji projektów multimedialnych

Patronat Canon

Nauka w klasie patronackiej Canon niesie ze sobą liczne korzyści. Masz między innymi możliwość:

Uczyć się na profesjonalnym sprzęcie tej marki

Wziąć udział w szkoleniach firmy Canon, w których pod okiem specjalisty będziesz mógł przeprowadzić i omówić sesję zdjęciową

 

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.
Praktyki zawodowe trwają 280 godzin (8 tygodni) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np.  zakłady fotograficzne, studia graficzne, studia reklamowe, redakcje czasopism, redakcje wydawnictw, firmy public relations i inne firmy wykorzystujące techniki fotograficzne.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika analityka.
Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

·         AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

·         AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

 

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 •          Podstawy fotografii
 •          Rejestracja obrazu
 •          Obróbka i publikacja obrazu
 •          Język obcy zawodowy
 •          Kompetencje personalne i społeczne
 •          Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Praca

Jako absolwent kierunku Fototechnik będziesz mógł podjąć pracę w:

·         Usługowych, profesjonalnych i przemysłowych laboratoriach fotograficznych.

·         Zakładach przemysłu foto optycznego, optycznego i fotochemicznego.

·         Przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym.

·         Wydawnictwach i drukarniach, telewizji i wytwórniach filmowych.

·         Laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych lub geologicznych.

·         Ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach.

·         Agencjach prasowych, fotograficznych i reklamowych, redakcjach czasopism.

·         Własnym zakładzie fotograficznym.

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. grafika, multimedia, fotografia, reżyseria, realizacja telewizyjna, organizacja filmowa, i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika fotografii.