Szczecin
Technikum
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna - TL
Nazwa oddziału

 TL

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Technik Logistyk z elementami zarządzania produkcją

Jesteś aktywny i przedsiębiorczy?

Masz zdolności organizacyjne?

Potrafisz usprawniać swoje zadania i wykonywać je bardzo efektywnie, dzięki czemu prace domowe zajmują Ci niewiele czasu?

Uwielbiasz planować i marzysz o wyzwaniach większych niż zwykła organizacja domówki?

Zawodowe zarządzanie skomplikowanymi procesami to może być Twoje powołanie!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik logistyk i rozwijaj z nami swoje organizacyjne supermoce. 

 

Potrafisz dobrze organizować czas? Umiesz ogarniać wiele rzeczy naraz? Teraz możesz to robić zawodowo! Technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje transport towarów, optymalizując jednocześnie czas i koszty dostawy. To zawód bardzo poszukiwany, ponieważ logistycy są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Kierunek polecany dla osób kreatywnych i obdarzonych zdolnościami planowania.

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 •          przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
 •          monitorowania poziomu i stanu zapasów;
 •          obsługi programów magazynowych;
 •          prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 •          planowania procesów transportowych;
 •          organizacji procesów transportowych;
 •          dokumentacji procesów transportowych.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 •          Bezpieczeństwo i higiena pracy
 •          Podstawy logistyki
 •          Organizowanie pracy magazynu
 •          Przechowywanie zapasów
 •          Przyjmowanie i wydawanie zapasów
 •           Zabezpieczanie majątku
 •          Obsługiwanie klientów i kontrahentów
 •          Język obcy zawodowy
 •          Kompetencje personalne i społeczne
 •          Planowanie procesów transportowych
 •          Organizowanie procesów transportowych
 •          Dokumentowanie realizacji procesów transportowych

 

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin) i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, takich jak przedsiębiorstwa logistyczne, magazyny, centra logistyczne i centra dystrybucyjne.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika logistyka.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

·         SPL.01. Obsługa magazynów

·         SPL.04. Organizacja transportu

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik logistyk będziesz mógł podjąć pracę w:

·         Działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych,

·         Jednostkach samorządu terytorialnego (na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego).

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. transport i logistyka, logistyka krajowa i międzynarodowa, lotnictwo, technologie informatyczne w logistyce  i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika logistyka.