Szczecin
Technikum
Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie) - P_technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 P_technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik hotelarstwa:
• Planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie.
• Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty.
• Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność.
• Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych.
• Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie.
• Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych.
• Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations.
• Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości.
• Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności.
• Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania.

NAUKA W TYM ZAWODZIE UMOŻLIWIA:
• zdobycie tytułu technika hotelarstwa,
• uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
   HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
   HGT.06. Realizacja usług w recepcji 

• zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

• praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach min. Park Hotel, Radisson Blu, Vulcan, Dana, Novotel, Ibis, Grand Park Hotel oraz na promach Unity Line
• współpracy z placówkami zagranicznymi w Niemczech:
-Park Hotel w miejscowości Sellin na wyspie Rugia,
-Steigenberger Hotels and Resorts w miejscowości Zingst,
• praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektów unijnych np. projekt praktyk w hotelach Wielkiej Brytanii „Doświadczenie ma znaczenie”,
• zajęć doradczo edukacyjnych, certyfikowanych kursów zawodowych: barman- barista, kelner - barista, kucharz ze specjalizacją carvingu, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży ( egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze) - w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" 


MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Technik hotelarstwa może podjąć pracę m.in. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, a także współczesnych bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, rotelach, aquatelach, flaytelach.
Technik hotelarstwa może być także zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi oraz
w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.