Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - 1 C1 (matematyczno-informatyczna)
Nazwa oddziału

 1 C1 (matematyczno-informatyczna)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

 • rozszerzony program nauczania matematyki,
 • rozszerzony program nauczania fizyki,
 • autorski program z informatyki,
 • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,
 • współpraca z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym US.

  Nauczycielem matematyki w tej klasie będzie dr Agata Narloch, nauczyciel, który łącząc wiedzę matematyczną ze znakomitym warsztatem dydaktycznym indywidualizuje proces nauczania, przygotowując uczniów do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do olimpiad i konkursów matematycznych.

  Nauczycielem fizyki będzie mgr Hanna Bartnik, od lat metodyk nauczania fizyki, nauczyciel z wieloletnim stażem i doświadczeniem, łączący pasję z ogromną wiedzą przedmiotową, cieszący się sympatią i uznaniem ze strony uczniów i rodziców.

  Nauczycielem informatyki będzie mgr Marek Hajdukiewicz, nauczyciel z pasją i zaangażowaniem, chętnie służący pomocą każdemu zainteresowanemu poszerzeniem wiedzy uczniowi.