Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - P-1G - technik transportu kolejowego
Nazwa oddziału

 P-1G - technik transportu kolejowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Nauczysz się:

 • organizować i prowadzić ruch pociągów;
 • planować i realizować przewozy kolejowe.

Wykwalifikowany technik transportu kolejowego:

 • planuje i organizuje pasażerskie i towarowe przewozy kolejowe;
 • nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na terenie stacji kolejowej;
 • organizuje i prowadzi ruch pociągów na szlakach kolejowych;
 • zarządza taborem kolejowym;
 • obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności.