Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - P-1F - technik elektroenergetyk transportu szynowego
Nazwa oddziału

 P-1F - technik elektroenergetyk transportu szynowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Nauczysz się:
 • montażu i eksploatacji sieci zasilających i trakcji elektrycznych;
 • montażu i eksploatacji środków transportu szynowego.
Wykwalifikowany Technik elektroenergetyk transportu szynowego:
 • obsługuje środki transportu szynowego;
 • prowadzi dokumentację eksploatacyjną i techniczną sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego;
 • naprawia środki transportu szynowego;
 • montuje i eksploatuje sieci zasilające, doprowadzające energie do urządzeń trakcyjnych;
 • montuje i eksploatuje sieci trakcyjne oraz pomocnicze urządzenia trakcyjne.