Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - P-1E - technik elektryk
Nazwa oddziału

 P-1E - technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Nauczysz się:
 • montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • montażu i konserwacji instalacji elektrycznych;
 • eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
Wykwalifikowany technik elektryk:
 • montuje, naprawia domowe i przemysłowe instalacje elektryczne;
 • montuje, uruchamia, konserwuje i naprawia przemysłowe maszyny elektryczne;
 • buduje i eksploatuje urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłu energii,
 • montuje, konserwuje i naprawia silniki, urządzenia grzewcze, generatory;
 • montuje i serwisuje instalacje alarmowe, monitorujące, antenowe, teleinformatyczne, itp.,
 • bada parametry instalacji i urządzeń elektrycznych pod kątem poziomu bezpieczeństwa.