Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - P-1D - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 P-1D - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Nauczysz się:

 • montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Wykwalifikowany technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • określa warunki lokalizacji urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej;
 • dobiera urządzenia do pozyskania energii odnawialnej;
 • wykonuje montaż urządzeń i instalacji solarnych i fotowoltaicznych;
 • eksploatuje elektrownie wiatrowe i wodne;
 • bada wpływ obiektów energetycznych na środowisko;
 • prowadzi racjonalną gospodarkę energia odnawialną;
 • ocenia instalacje odnawialnych źródeł energii pod kątem bezpieczeństwa.