Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - P-1C - technik chłodnictwa i klimatyzacji
Nazwa oddziału

 P-1C - technik chłodnictwa i klimatyzacji

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Nauczysz się:

  • montażu i obsługi urządzeń chłodniczych i klimatyzacji;
  • konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Wykwalifikowany technik chłodnictwa i klimatyzacji:

  • montuje i programuje urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne;
  • ocenia jakość i stan techniczny urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
  • konserwuje i naprawia urządzenia wentylacyjne, chłodnicze i klimatyzacyjne.