Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - P-1A - technik spedytor
Nazwa oddziału

 P-1A - technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Nauczysz się:

 • organizacji i nadzorowanie transportu;
 • obsługi klientów i kontrahentów.

Wykwalifikowany technik spedytor:

 • współpracuje z klientem w celu przygotowania i realizacji usługi transportowej;
 • potrafi przygotować ładunek do transportu;
 • prowadzi pełną dokumentację przewozową;
 • sporządza harmonogram pracy kierowców;
 • obserwuje trasę ładunku;
 • rozróżnia rodzaje ładunków, w tym niebezpieczne.