Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - P-1B - technik automatyk
Nazwa oddziału

 P-1B - technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Nauczysz się:

 • montażu i uruchamiania automatyki przemysłowej;
 • wykonywania przeglądów, konserwacji, diagnostyki i naprawy instalacji automatyki przemysłowej.

Wykwalifikowany technik automatyk:

 • programuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller);
 • montuje czujniki pomiarowe;
 • przeprowadza testy urządzeń i instalacji;
 • diagnozuje i naprawia układy sterowania oraz układy automatyki;
 • wykonuje montaż instalacji elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych;
 • nadzoruje pracę robotów przemysłowych.