Szczecin
Technikum
Technikum Ogrodnicze - P_technik weterynarii_TW
Nazwa oddziału

 P_technik weterynarii_TW

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Matematyka

Opis

Zawód technika weterynarii polecany jest osobom, które:

 • kochają zwierzęta,
 • chcą się nimi opiekować,
 • wykonywać czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii,
 • są zainteresowane prowadzeniem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

Po ukończeniu szkoły absolwent może znaleźć pracę:

 • w przychodniach i lecznicach dla zwierząt jako pomocnik lekarza weterynarii,
 • w ogrodach zoologicznych,
 • w schroniskach dla bezdomnych zwierząt,
 • na fermach przemysłowych,
 • w zakładach hodowli i unasieniania zwierząt,
 • w zakładach przetwórstwa spożywczego,
 • w inspekcji weterynaryjnej oraz w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.

Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

Absolwenci mogą zdobyć także zawód technika rolnika, technika agrobiznesu i technika hodowcy koni w ramach kursów zawodowych organizowanych w Ośrodku Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego. Swoje kwalifikacje zawodowe mogą podnosić w szkołach wyższych, m.in. na kierunkach - weterynaria, rolnictwo, zootechnika, ochrona środowiska i przetwórstwo spożywcze.

Absolwenci mogą prowadzić działalność gospodarczą oraz własne gospodarstwo rolne, uzyskując dotacje i dofinansowanie na podstawie uprawnień rolniczych.


Kończąc technikum zdobędziesz podstawowe kwalifikacje w zakresie:

 • anatomia i fizjologia zwierząt,
 • chów, hodowla i inseminacja zwierząt,
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych,
 • diagnostyka weterynaryjna,
 • profilaktyka i leczenie chorób,
 • analityka weterynaryjna,
 • zabiegi weterynaryjne,
 • higiena zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • kontrola i nadzór weterynaryjny, kontrola i nadzór weterynaryjny,
 • administracja weterynaryjna,
 • działalność gospodarcza w weterynarii.
        
W trakcie nauki zdobędziesz uprawnienia do prowadzenia ciągnika rolniczego.

W nadchodzącym roku szkolnym zajęcia kształcenia zawodowego będą rozszerzone
o treści z zakresu:

 • zooterapii.