Szczecin
Technikum
Technikum Ogrodnicze - P_technik ogrodnik_TO
Nazwa oddziału

 P_technik ogrodnik_TO

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Zawód technika ogrodnika szczególnie polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby:

 • projektować i zakładać ogrody przydomowe,
 • produkować warzywa i rośliny ozdobne,
 • prowadzić plantacje i sady owocowe,
 • prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze o charakterze produkcyjnym lub usługowym.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę zawodową w:

 • ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych (np. szkółka roślin ozdobnych),
 • ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni,
 • biurach i instytucjach zajmujących się marketingiem ogrodniczym,
 • gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni

lub

 • prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze,
 • prowadzić gospodarstwo agroturystyczne,
 • kwiaciarnie i firmy wykonujące dekoracje roślinne.

Absolwenci mogą zdobyć także zawód technika agrobiznesu, technika rolnika, technika leśnika, technika architektury krajobrazu, technika pszczelarza w ramach kursów zawodowych organizowanych w Ośrodku Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego. Swoje kwalifikacje zawodowe mogą podnosić w szkołach wyższych, m.in. na kierunkach ogrodniczych i przetwórstwa spożywczego.

Absolwenci mogą prowadzić działalność gospodarczą oraz własne gospodarstwo rolne, uzyskując dotacje i dofinansowanie na podstawie uprawnień rolniczych.

Kończąc technikum zdobędziesz podstawowe kwalifikacje w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podstawy techniki,
 • podstawy ogrodnictwa,
 • zarządzanie firmą,
 • eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie,
 • sadownictwo i szkółkarstwo,
 • warzywnictwo,
 • rośliny ozdobne,
 • planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych,
 • planowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych,
 • planowanie prac związanych z uprawą roślin ozdobnych,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.


W trakcie nauki zdobędziesz uprawnienia do prowadzenia ciągnika rolniczego.

W nadchodzącym roku szkolnym zajęcia kształcenia zawodowego będą rozszerzone
o treści z zakresu (do wyboru po uzgodnieniu preferencji):

 • biożywności i dietetyki,
 • florystyki,
 • montażu i eksploatacji systemów nawadniania.