Szczecin
Technikum
Technikum Ogrodnicze - P_technik architektury krajobrazu_TK
Nazwa oddziału

 P_technik architektury krajobrazu_TK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Zawód technika architektury krajobrazu jest polecany osobom zainteresowanym:

 • możliwością zagospodarowania terenów zieleni, a więc upiększaniem skwerów miejskich,
 • tworzeniem parków i ogrodów przydomowych,
 • przywracaniem terenom miejskim naturalnych właściwości,
 • zazielenianiem osiedli mieszkaniowych,
 • projektowaniem ogrodów i obiektów małej architektury (altany, pergole).

Po ukończeniu szkoły absolwent ma możliwość podjąć pracę w:

 • firmach zajmujących się aranżacją terenów zieleni,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • biurach projektowych,
 • w instytucjach działających na rzecz gospodarki przestrzennej.

Absolwenci mogą zdobyć także zawód technika rolnika, technika leśnika, technika ogrodnika w ramach kursów zawodowych organizowanych w Ośrodku Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego. Swoje kwalifikacje zawodowe mogą podnosić w szkołach wyższych, m.in. na kierunkach architektury, gospodarki przestrzennej i urbanistyki, a także na kierunkach ogrodniczych.

Absolwenci mogą prowadzić działalność gospodarczą oraz własne gospodarstwo rolne, uzyskując dotacje i dofinansowanie na podstawie uprawnień rolniczych.

Kończąc technikum zdobędziesz podstawowe kwalifikacje w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podstawy ogrodnictwa,
 • kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury;
 • projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
 • podstawy projektowania terenów zieleni;
 • eksploatacja środków technicznych stosowanych w architekturze;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.


W trakcie nauki zdobędziesz uprawnienia do prowadzenia ciągnika rolniczego.

W nadchodzącym roku szkolnym zajęcia kształcenia zawodowego będą rozszerzone
o treści z zakresu (do wyboru po uzgodnieniu preferencji):

 • geodezji,
 • aranżacji wnętrz.