Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - P_BSm_mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Nazwa oddziału

 P_BSm_mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Opis

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych to zawód polecany osobom zainteresowanym obsługą i serwisowaniem różnorodnych urządzeń wykorzystywanych - nie tylko! - w rolnictwie i ogrodnictwie, przetwórstwie roślinnym i zwierzęcym, w zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni oraz w prowadzeniu niektórych prac ziemnych (urządzenia melioracyjne).

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę zawodową w stacjach serwisujących ciągniki, pilarki, kosiarki i inne maszyny, w warsztatach mechanicznych, w firmach pielęgnacji terenów zieleni, w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, w zakładach branży leśnej, w firmach budowlanych itp.

Mogą być zatrudnieni jako:

 • mechanik pojazdów i maszyn rolniczych,
 • operator agregatów rolniczych i kombajnów zbożowych,
 • kierowca samochodów osobowych i ciągników rolniczych.

Absolwenci mogą prowadzić działalność gospodarczą oraz własne gospodarstwo rolne, uzyskując dotacje i dofinansowanie na podstawie uprawnień rolniczych.

Kończąc Branżowa Szkołę I stopnia zdobędziesz podstawowe kwalifikacje

 • eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów,
 • użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie,
 • przeglądy techniczne i naprawa ciągników i pojazdów samochodowych,
 • obsługa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i ogrodniczych.