Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - P_BSo_ogrodnik
Nazwa oddziału

 P_BSo_ogrodnik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Opis

Zawód ogrodnika jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, uprawiać warzywa, a także hodować kwiaty oraz zakładać sady.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę zawodową w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych (np. szkółka roślin ozdobnych) lub w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni. Mogą również prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze.

Absolwenci mogą prowadzić działalność gospodarczą oraz własne gospodarstwo rolne, uzyskując dotacje i dofinansowanie na podstawie uprawnień rolniczych.

Kończąc Branżowa Szkołę I stopnia zdobędziesz podstawowe kwalifikacje:

 • zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, m.in. - uprawa warzyw gruntowych i pod osłonami, - uprawa roślin doniczkowych, rabatowych i balkonowych,
 • prowadzenie sadów i jagodników,
 • uprawa ziół,
 • projektowanie i zakładanie ogrodów przydomowych,
 • pielęgnacja terenów zieleni (trawniki, żywopłoty, klomby),
 • urządzanie terenów zieleni (skwery, place zabaw, ścieżki edukacyjne),
 • eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie.

W szkole mogą uczyć się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale ogólnodostępnym.