Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - P_Kucharz
Nazwa oddziału

 P_Kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii. Obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich. Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług.

NAUKA W TYM ZAWODZIE UMOŻLIWIA:
• zdobycie tytułu kucharza
• uzyskanie świadectw potwierdzającego kwalifikację w zawodzie: 
  HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
• absolwent po uzyskaniu tytułu kucharza będzie mógł uzupełnić swoje wykształcenie w Branżowej Szkole II stopnia.

ATRAKCYJNE WARUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO REALIZOWANE SĄ W RAMACH:

• zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia 
  Praktycznego oraz w szczecińskich hotelach, np. Radisson Blu, Novotel, Park Hotel, 
  Atrium
•zajęć doradczo edukacyjnych, certyfikowanych kursów zawodowych: barman- barista, kelner - barista, kucharz ze specjalizacją carvingu, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży ( egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze) - w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół"

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Absolwent może zostać zatrudniony przez wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, itp. Kucharz może być zatrudniony również w szpitalach, sanatoriach, szkołach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Może również uzupełnić swoje wykształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych prowadzonych przez naszą szkołę.