Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - P-1bz - elektromechanik
Nazwa oddziału

 P-1bz - elektromechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Opis

Nauka w zawodzie elektromechanik trwa 3 lata. Wszystkie zajęcia - ogólne, zawodowe teoretyczne i praktyczne odbywają się na terenie szkoły.

Począwszy od klasy drugiej, przez dwa dni w tygodniu zajęcia z przygotowania zawodowego odbywać się będą w pracowniach specjalistycznych na terenie naszej szkoły.

Nauczysz się:

  • montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

Wykwalifikowany elektromechanik:

  • montuje i naprawia maszyny elektryczne;
  • montuje, uruchamia, konserwuje i naprawia układy sterowania maszyn elektrycznych;
  • naprawia i konserwuje elektronarzędzia;
  • montuje i eksploatuje instalacje i sieci oświetlenia;
  • montuje, konserwuje i naprawia urządzenia grzewcze.