Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - P- 1h - "biologiczno-chemiczna"
Nazwa oddziału

 P- 1h - "biologiczno-chemiczna"

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa 1 h - „biologiczno-chemiczna”

 

Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:

-         BIOLOGIA

-         CHEMIA

-       TRZECI PRZEDMIOT ROZSZERZONY wybierany przez ucznia w 2 półroczu klasy pierwszej i realizowany od początku klasy drugiej spośród przedmiotów:
j. niemiecki, fizyka, matematyka i informatyka.

 

 

            Głównym założeniem tej klasy jest ścisła integracja treści z przedmiotów: biologia oraz chemia oraz kształtowanie badawczego sposobu myślenia, charakterystycznego dla nauk przyrodniczych. Pragniemy, aby absolwent tej klasy cechował się umiejętnością twórczego rozwiązywania problemów, dostrzegał możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, potrafił samodzielnie poznawać przyrodę.

            Służyć temu mają nie tylko odpowiednio skonstruowane programy nauczania, ale także różne formy pracy na lekcjach (i zajęciach pozalekcyjnych) preferujące aktywny udział uczniów.

            Klasa stworzona z myślą o młodzieży pragnącej kontynuować naukę na studiach medycznych, farmacji, międzywydziałowych studiach przyrodniczych, biotechnologii oraz różnych specjalnościach biologicznych i chemicznych.