Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - P_Klasa piłkarska
Nazwa oddziału

 P_Klasa piłkarska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Dodatkowe wymagania

 test selekcyjny

Opis

Klasa sportowa o profilu piłkarskim to klasa dla chłopców zrzeszonych w różnych klubach piłkarskich oraz tych, którzy posiadają szczególne predyspozycje i umiejętności gry w piłkę nożną, a nie należą do żadnego klubu. Klasę swoim patronatem objął Klub Sportowy ARKONIA Szczecin. O wyborze uczniów do tej klasy zadecydują m.in. przeprowadzone testy selekcyjne w trakcie rekrutacji. Zajęcia sportowe odbywać się będą systematycznie 4 razy w tygodniu w formie jednostek treningowych porannych (szkolna specjalizacja) oraz treningów popołudniowych klubowych. Uczniowie z tej klasy występować będą jako zawodnicy Klubu ARKONIA Szczecin w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych ZZPN.

 

Głównym celem utworzenia tej klasy jest podniesienie poziomu sportowego zawodników uprawiających piłkę nożną oraz stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających uzyskać świadectwo maturalne, co gwarantuje wykwalifikowana kadra VII LO w Szczecinie. Wszyscy uczniowie klasy spoza Szczecina będą mieli zapewnioną Bursę w Zespole Szkół Salezjańskich przy
ul. Ku Słońcu. Klasa jest kontynuacją oddziałów sportowych utworzonych w Szkole Podstawowej SP 69 w Szczecinie.