Szczecin
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - P_1c ekonomiczno - prawna
Nazwa oddziału

 P_1c ekonomiczno - prawna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Jesteś zdecydowany być ekonomistą, prawnikiem, zajmować się marketingiem…?

PROFIL EKONOMICZNO – PRAWNY  jest dla Ciebie!

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo, ekonomia, zarządzanie i marketing, public relations, matematyka stosowana, a także na kierunkach  politechnicznych i akademii morskiej…


Przedmioty rozszerzone: matematyka, wiedza o społeczeństwie, trzeci przedmiot do wyboru : język obcy lub geografia.

Przedmioty uzupełniające: elementy prawa, logika matematyczna.

 Profil objęty patronatem: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.