Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące - P_WSTĘPNA DO SEKCJI HISZPAŃSKIEJ DWUJĘZYCZNEJ (1E)
Nazwa oddziału

 P_WSTĘPNA DO SEKCJI HISZPAŃSKIEJ DWUJĘZYCZNEJ (1E)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian predyspozycji językowych

Opis

Klasa wstępna przygotowuje do nauki w czteroletniej klasie dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. W trakcie nauki w roku zerowym uczniowie uzyskują  poziom znajomości języka hiszpańskiego B1+ (swobodna komunikacja w mowie i piśmie). W kolejnych latach uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez native speakerów. Ukończenie klasy dwujęzycznej umożliwia uzyskanie oprócz polskiej matury również hiszpańskiej matury Titulo de Bachiller. W klasie wstępnej tygodniowa liczba godzin języka hiszpańskiego wynosi 18. Dodatkowo uczeń realizuje zajęcia z języka polskiego, matematyki i wychowania fizycznego. Od kandydatów nie jest wymagana znajomość języka hiszpańskiego. Przystępują oni tylko do egzaminu z predyspozycji językowych. Aktywny udział w prowadzeniu tej klasy ma Ambasada Królestwa Hiszpanii. Uczestniczy w doposażaniu uczniów w pomoce naukowe, organizuje konkursy, sponsoruje nagrody. Uczniowie tej klasy mogą brać udział w wymianie ze szkołami w Hiszpanii oraz atrakcyjnych wyjazdach do szkół językowych w Maladze i Madrycie.