Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące - P_MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA (1F)
Nazwa oddziału

 P_MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA (1F)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa matematyczno- językowa przygotowuje do podjęcia dalszych studiów na kierunkach technicznych lub przyrodniczych. Uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym program matematyki, języka obcego oraz przedmiot do wyboru spośród: fizyki, chemii lub geografii. Uczeń ma możliwość wyboru języka obcego realizowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym spośród języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (wymagana liczba chętnych do powstania grupy na poziomie rozszerzonym 12 osób). W rekrutacji punktowany jest język obcy nowożytny, z którego uczeń ma wyższą ocenę końcoworoczną.