Szczecin
Technikum
Technikum Technologii Cyfrowych - P_1 Ti
Nazwa oddziału

 P_1 Ti

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik informatyk - w klasie poszerzamy kompetencje w zakresie internetu rzeczy.