Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące - P- IC - KLASA MEDIALNO - EUROPEJSKA
Nazwa oddziału

 P- IC - KLASA MEDIALNO - EUROPEJSKA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język polski

 Język angielski

Opis

KLASA MEDIALNO - EUROPEJSKA

Patronat Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji US

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia,  j.polski,  j. angielski

 Przedmiot dodatkowy: prawo europejskie

Pierwszy język nowożytny:

 - j.angielski (poziom rozszerzony)- po teście diagnostycznym zostanie określony poziom ucznia i przydział do grupy zaawansowania

 Drugi język nowożytny:

j. włoski, j. niemiecki , j. rosyjski  - poziom podstawowy

 Przedmioty punktowane: j. polski, geografia

    Oferta skierowana jest do uczniów zainteresowanych procesami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi we współczesnym świecie i chcą w przyszłości studiować między innymi: europeistyką, prawo, dziennikarstwo, turystykę, geografię.

*Więcej informacji: www.zso4.szczecin.pl