Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - P-1 G, dziennikarsko-prawnicza
Nazwa oddziału

 P-1 G, dziennikarsko-prawnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Historia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

 • Rozszerzone treści kształcenia z zakresu języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie.
 • Realizowane języki w poziomie podstawowym : język angielski, język włoski od podstaw.
 • Patronat nad klasami objął Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, celem którego jest umożliwienie uczniom pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk humanistycznych, w szczególności historii, dobre przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym oraz przygotowanie do studiów uniwersyteckich na kierunkach medialno-prawniczych. Współpraca ta umożliwia uczniom klas patronackich korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej oraz wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo dydaktyczną i studentami Instytutu.
 • Patronat polega na prowadzeniu zajęć edukacji regionalnej Historii Pomorza Zachodniego z uwzględnieniem szerokiego tła społeczno-politycznego epoki w klasie drugiej. Zajęcia prowadzone będą cyklicznie raz w miesiącu w ilości 4 godzin lekcyjnych (dwie godziny wykładu, 2 godziny warsztatów źródłoznawczych). Przez cały semestr, uczniowie będą przygotowywać projekt dotyczący wybranego zagadnienia Historii Pomorza Zachodniego, z możliwością publikacji. W ramach patronatu zostaną również przeprowadzone zajęcia w formie wykładów na terenie liceum przez pracowników naukowych IHiSM (dwa wykłady w semestrze).
 • Patronat nad klasami objęło również Polskie Radio Szczecin. W ramach współpracy, młodzież ma możliwość poznania rozgłośni, uczniom stwarza się możliwość wzięcia udziału w nagrywaniu audycji. Dziennikarze radiowi prowadzą zajęcia warsztatowe w siedzibie rozgłośni. W ofercie możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk i stażów uczniowskich.
 • Uczniowie klas patronackich będą mieli możliwość korzystania na określonych warunkach z księgozbioru Biblioteki Głównej US i Biblioteki Humanistycznej US.
 • Patronat nad klasą objął również Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach współpracy uczniowie maja możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach tematycznych.
 • W zakresie wiedzy o społeczeństwie w klasach patronackich planowana jest kontynuacja zajęć realizujących treści edukacji prawnej, organizowanych przy współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie. Celem zajęć jest przybliżenie uczniom zawodów prawniczych i ich specyfiki oraz nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie prawa (od zagadnień ogólnych po szczegółowe problemy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego).
 • Współpraca z Sądem Okręgowym - udział uczniów pełnoletnich w rozprawach sądowych.
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP. Wyjścia do Inkubatora Kultury, wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi. Warsztaty dziennikarskie prowadzone w szkole. Uczniowie mają też możliwość pisać teksty na portal Dziennikarzy RP.
 • Współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji US oraz Wydziałem Italianistyki US.
 • Współpracując z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej uczniowie mają możliwość udziału w organizowanych projektach i przedsięwzięciach.
 • Program profilu umożliwia uczniom w przyszłości studiowanie na kierunkach humanistycznych takich jak : prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, pedagogika, psychologia, historia, europeistyka, politologia, filozofia oraz filologia angielska, filologia polska-dziennikarstwo.