Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - P-1 D, lingwistyczno-teatralna
Nazwa oddziału

 P-1 D, lingwistyczno-teatralna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Historia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Historia

Opis

 • Rozszerzone treści kształcenia w zakresie języka angielskiego, historii, język polskiego + zajęcia teatralne.
 • Nauczanie języka angielskiego w systemie rozszerzonym w oparciu o autorski program. Program nauczania tego języka, obejmuje nie tylko treści podręcznikowe, ale także realioznawstwo, czyli wiedzę o krajach anglojęzycznych z zakresu historii, geografii i kultury.
 • Drugim językiem obcym jest język włoski – nauczany od podstaw.
 • Uczniowie mają także możliwość podjęcia nauki trzeciego języka obcego, niemieckiego w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz udziału w wyjeździe edukacyjnym do Wielkiej Brytanii organizowanym w pierwszej klasie.
  - Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim - Wydział Italianistyki.
  - Wymiana z Liceum Klasycznym w Altamurze (Apulia) Włochy - szkoła partnerska.
 • Istnieje możliwość doskonalenia kompetencji językowych podczas spotkań młodzieży polsko-niemieckiej. Udział w projektach wynika z realizacji umowy o współpracy I LO z niemieckimi szkołami z Neustrelitz i Berlina. Projekt jest współfinansowany ze środków Euroregionu Pomerania.
 • Program profilu umożliwia uczniom w przyszłości studiowanie na kierunkach filologicznych, humanistycznych takich : jak prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, politologia, artystycznych.
 • Nauka języka angielskiego odbywa się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania językowego, po odpowiednim teście językowym przeprowadzonym na początku września.

Klasa lingwistyczno-teatralna ma na celu przygotowanie uczniów do aktywności społecznej w wymiarze konkretnych predyspozycji ucznia, który – nabywając umiejętności animatorskie – będzie mógł rozwijać się na przykład w zakresie następujących działań: logistycznych, scenograficznych, fotograficznych, filmowych, muzycznych, aktorskich, a także związanych z obsługą techniczną, oprawą artystyczną i innych.Obok działań praktycznych uczniowie wzbogacą swoją wiedzę o teatrze i dzięki zajęciom z retoryki przygotują się do publicznych wystąpień.