Szczecin
Technikum
Technikum Kształtowania Środowiska - P_I CK - technik chłodnictwa i klimatyzacji
Nazwa oddziału

 P_I CK - technik chłodnictwa i klimatyzacji

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Język angielski

Opis

Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Jesteśmy pionierską a zarazem jedyną szkołą z tym kierunkiem w województwie zachodniopomorskim.
Wybierając ten kierunek dołączysz do grona fachowców, którzy będą mieć kwalifikacje do montażu i eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Zadaniem technika chłodnictwa i klimatyzacji jest:
- organizacja pracy, montaż i demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych,
- montaż i uruchamianie chłodziarek, klimatyzatorów i pomp ciepła,
- ocena stanu technicznego tych urządzeń,
- obsługa, konserwacja i naprawa tych urządzeń i instalacji

Technik chłodnictwa i klimatyzacji znajdzie zatrudnienie w:
- firmach projektujących i montujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne,
- firmach serwisujących konserwujących te urządzenia,
- biurach projektowych,
- przedsiębiorstwach produkujących urządzenia tego rodzaju,
- firmach nadzoru technicznego,
- przedsiębiorstwach budowlanych,
- we własnej firmie, po założeniu działalności gospodarczej.

Kryterium kwalifikacyjne:
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości,
- zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji :
ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń
chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.

Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.