Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące - P- Medyczno - Psychologiczny
Nazwa oddziału

 P- Medyczno - Psychologiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Język obcy nowożytny

 Biologia

Opis

1 E - klasa o profilu medyczno-psychologicznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia-dla wszystkich,chemia lub fizyka-do
wyboru , język obcy
Profil objęty patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Realizacja programu klasy umożliwia:

 • realizację rozszerzonej biologii, języka obcego oraz wybór trzeciego przedmiotu
  rozszerzonego: chemia lub fizyka,
 • możliwość podjęcia studiów na kierunkach medycznych m.in. lekarski, farmacja,
  analityka medyczna, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo,
  fizjoterapia, psychologia,
 • poznanie etymologii pojęć przyrodniczych poprzez udział w zajęciach z języka
  łacińskiego,
 • udział w zajęciach poszerzających wiedzę z genetyki, chemii organicznej i nieorganicznej, biochemii,
 • uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, wykładach i warsztatach prowadzonych przez kadrę akademicką Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT,
 • naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,
 • przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in. z zakresu biologii i chemii.