Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące - P- Prawno - Kulturowy
Nazwa oddziału

 P- Prawno - Kulturowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Historia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język obcy nowożytny

Opis

1C-klasa o profilu prawno-kulturowym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski(dla wszystkich), historia,
geografia lub WOS-do wyboru, język obcy

Realizacja programu klasy umożliwia:

 • przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych,
  prawniczych,społecznych, filologicznych,
 • poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o państwie i prawie oraz poznanie podstaw języka łacińskiego( łacina dla prawników) w ramach bloku humanistycznego,
 • rozwijanie wybranych rodzajów aktywności twórczej oraz zainteresowań artystycznych, udział w zajęciach edukacji filmowej, teatralnej, medialnej, 
 • wprowadzenie w świat analizy i interpretacji tekstów kultury ułatwiające rozumienie i wartościowanie dzieł sztuki,
 • naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia.