Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące - P- Lingwistyczny
Nazwa oddziału

 P- Lingwistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

 Język angielski

Opis

1 B- klasa o profilu lingwistycznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski-dla wszystkich, niemiecki lub
francuski-do wyboru, geografia ,WOS, język polski-do wyboru
Profil objęty patronatem Wydziału Filologicznego US

Realizacja programu klasy umożliwia:

 • naukę dwóch języków obcych(angielskiego oraz niemieckiego lub francuskiego) w zakresie rozszerzonym; opanowanie ich na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów na uczelniach zagranicznych,
 • udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez kadrę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • zajęcia dodatkowe z języka japońskiego, rosyjskiego i łacińskiego, oraz koło teatralne w języku obcym,
 • przygotowanie do egzaminów potwierdzających poziom znajomości języka(
  DELF/DSD),
 • dodatkowe przedmioty w języku angielskim: Business English oraz Realioznawstwo,
 • realizację własnych zainteresowań przez wykonywania projektów edukacyjnych
  związanych tematycznie z profilem klasy z wykorzystaniem technologii informacyjnej.