Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - P_1IS Technik inżynierii sanitarnej
Nazwa oddziału

 P_1IS Technik inżynierii sanitarnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Technik inżynierii sanitarnej to zawód, który umożliwia poznanie wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych w kraju i za granicą. Absolwenci zdobędą umiejętności praktyczne i teoretyczne odnośnie montażu i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz sieci komunalnych.