Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - P_1R Technik renowacji elementów architektury
Nazwa oddziału

 P_1R Technik renowacji elementów architektury

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Plastyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Historia sztuki

Opis

Technik renowacji elementów architektury to nowy zawód, wynikający z potrzeb rynku pracy. Związany jest z wykonywaniem detali architektonicznych, prac konserwacyjno - remontowych i replik w zabytkowych obiektach budowlanych. Absolwent posiadać będzie szeroką wiedzę o stylach architektonicznych, starych technologiach zdobnictwa oraz zasadach technik konserwatorskich.