Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące - P- PRZYRODNOCZO-MEDYCZNY
Nazwa oddziału

 P- PRZYRODNOCZO-MEDYCZNY

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Uczniowie klasy przyrodniczo-medycznej:
  • uczestniczyć będą w zajęciach, projektach naukowych, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców oraz studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
  • staną się uczestnikami konkursów i olimpiad organizowanych przez uczelnie wyższe i inne organizacje naukowe
  • rozwiną pasje i zdobędą wiedzę w zakresie nauk biologicznych i medycznych
  • będą uczyć się w najnowocześniejszych szkolnych pracowniach przedmiotowych
  • realizować będą autorski program „Język angielski w medycynie"
  • chętni zdobędą uprawnienia i kwalifikacje z zakresu ratownictwa.
Klasa objęta jest patronatem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego
W ramach współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa, oraz Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, uczniowie uczestniczą w warsztatach dydaktycznych, projektach naukowych, wykładach i prelekcjach prowadzonych przez pracowników naukowych w/w uczelni.

Chcesz studiować na uczelniach przyrodniczych i medycznych? Na kierunkach: analityka medyczna, psychologia zdrowia, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kosmetologia, farmacja, ratownictwo medyczne, biologia, kynologia, zootechnika, mikrobiologia stosowana, technologia żywności, inżynieria chemiczna, nanotechnologia, ochrona środowiska i wielu innych? Ta klasa jest dla Ciebie!

Istnieje możliwość zwiększenia ilości miejsc w oddziale do 28 uczniów.