Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej - 1TI - Technik Informatyk
Nazwa oddziału

 1TI - Technik Informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik informatyk

Opis

1TI - Technik Informatyk

Współpraca: ZUT

Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

Klasa III  - INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Klasa IV - INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Klasa V – możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych – do wyboru:

• Bezpieczeństwo sieci komputerowych
• Bezpieczeństwo systemów komputerowych
• Budowa i konfiguracja sieci komputerowych
• Eksploatacja baz danych
• Grafika 3D i wydruk 3D
• Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych
• Programowanie w języku Python
• Serwis urządzeń techniki komputerowej
• Tworzenie i testowanie aplikacji.

 

Wybrane przedmioty zawodowe:

- urządzenia techniki komputerowej

- systemy operacyjne

- sieci komputerowe

- bazy danych

- strony i aplikacje internetowe

- język angielski zawodowy


Nasz profil na facebooku: https://www.facebook.com/edukacja.zdroje

Strona internetowa szkoły: www.zdroje.edu.pl


Opłata miesięczna za szkołę - 200 zł