Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Warunki i zasady przyjęcia dzieci do żłobków publicznych
Zasady składania wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka
Lista żłobków niepublicznych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania.
Zasady odpłatności za żłobki miejskie
Zasady odpłatności cz. 2