Poznań
Poznań
Kontakt

 

W sprawach dotyczących zasad procesu rekrutacji oraz informacji odnośnie logowania do systemu wyjaśnień udzielają:

• pracownicy żłobków publicznych i niepublicznych - numery telefonów do poszczególnych żłobków znajdują się w zakładce informator

• pracownicy Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (618784342 lub 618784029).

W sprawach pomocy technicznej:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe e- mail: info@nabor.pcss.pl