Poznań
Poznań
Kontakt
W sprawach dotyczących zasad procesu rekrutacji oraz informacji odnośnie logowania do systemy wyjaśnień udzielają:
• pracownicy żłobków publicznych i niepublicznych
• pracownicy Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (618784029).

W sprawach pomocy technicznej: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
e- mail: info@nabor.pcss.pl