Poznań
Poznań
Kontakt
W sprawach dotyczących zasad procesu rekrutacji oraz informacji odnośnie logowania do systemu wyjaśnień udzielają:
• pracownicy żłobków publicznych i niepublicznych - numery telefonów do poszczególnych żłobków znajdują się w zakładce informator
• pracownicy Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (618784342 lub 618784029).

W sprawach pomocy technicznej: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
e- mail: info@nabor.pcss.pl