Poznań
Poznań
Aktualności

Zmiana sposobu logowania użytkowników od 1.09.2022 r.

2022-08-26

Szanowni Państwo,

1 września 2022 r. nastąpi zmiana sposobu logowania użytkowników (Rodziców/Opiekunów prawnych) do systemu Nabór-Żłobek.

Dotychczasowy sposób logowania na konta wniosków z podaniem pary danych identyfikujących – login/hasło zostaje zastąpiony przez logowanie za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. I tylko w takiej formie będzie możliwy dostęp do konta.

Podkreślamy, że istniejące w systemie wnioski Państwa dzieci należy zaimportować na konto jakie zostanie utworzone po pierwszym logowaniu przez Węzeł Krajowy. Wnioski istniejące w systemie, które nie zostaną zmigrowane na konta utworzone w ww. procedurze wygasną po dacie ważności ich obwiązywania.

Węzeł Krajowy, to projekt elektronicznego systemu identyfikacji mający służyć do szybkiego i zdalnego załatwiania swoich spraw urzędowych. Jeden integralny system łączy w sobie wiele usług działających dziś osobno. System ten umożliwia korzystanie z jednego uniwersalnego loginu i bezpiecznego zestawu haseł podczas wypełniania urzędowych pism, składania wniosków czy moderacji konta. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej dostępny i promowany jest pod nazwą „login.gov.pl”. Pod tym adresem mogą też Państwo dowiedzieć się więcej na temat Węzła Krajowego.

Komunikat - dot. obywateli Ukrainy

2022-04-07

Obywatele Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
na terytorium tego państwa, mogą ubiegać się o miejsce w żłobku prowadzonym przez Miasto Poznań.

Szczegółowych informacji w zakresie warunków przyjęcia dziecka do żłobka oraz zasad odpłatności udzielają dyrektorzy żłobków publicznych (dane kontaktowe znajdują się w zakładce Informator).

29.12.2020

2020-12-29

Warunki i zasady przyjęcia dzieci do żłobków publicznych od 1.01.2021 r. -https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/File/Download/262215.07.2020

2020-07-15

Szanowni Państwo,

informujemy, że procedura naboru dzieci do miejskich żłobków od września 2020 r. jest w trakcie realizacji. O przyjęciu dziecka do żłobka rodzice zostaną powiadomieni przez dyrektora / pracownika żłobka.

Nabór odbywa się zgodnie z uwzględnieniem warunków określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w przyjętej własnej procedurze postępowania w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka w dotychczasowym trybie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy żłobków.

Dyrektorzy Zespołów Żłobków w Poznaniu

Sylwia Rogacka – Zespół Żłobków Nr 1

Justyna Przybylska – Zespół Żłobków Nr 2

Agata Jesiołkiewicz – Zespół Żłobków Nr 3

Izabela Szewierska – Zespół Żłobków Nr 4

28.05.2020

2020-05-28

Szanowni Państwo,

ze względu na ograniczoną liczbę dzieci, którym w ramach 4 Zespołów Żłobków możemy zapewnić opiekę, w warunkach określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w przyjętej własnej procedurze postępowania w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, że w okresie maja/czerwca 2020 r. nie zostaną przedstawione listy dzieci przyjętych do żłobków od 1 września 2020 r.

Ponadto informujemy, że nabór dzieci do żłobków zostaje wstrzymany do odwołania. Rodzice nadal mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka w dotychczasowym trybie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy żłobków.


Dyrektorzy Zespołów Żłobków w Poznaniu

Sylwia Rogacka – Zespół Żłobków Nr 1

Justyna Przybylska – Zespół Żłobków Nr 2

Agata Jesiołkiewicz – Zespół Żłobków Nr 3

Izabela Szewierska – Zespół Żłobków Nr 4