Poznań
Poznań
Aktualności

Komunikat - dot. obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
na terytorium tego państwa, mogą ubiegać się o miejsce w żłobku prowadzonym przez Miasto Poznań.

Szczegółowych informacji w zakresie warunków przyjęcia dziecka do żłobka oraz zasad odpłatności udzielają dyrektorzy żłobków publicznych (dane kontaktowe znajdują się w zakładce Informator).

29.12.2020

Warunki i zasady przyjęcia dzieci do żłobków publicznych od 1.01.2021 r. -https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/File/Download/262215.07.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że procedura naboru dzieci do miejskich żłobków od września 2020 r. jest w trakcie realizacji. O przyjęciu dziecka do żłobka rodzice zostaną powiadomieni przez dyrektora / pracownika żłobka.

Nabór odbywa się zgodnie z uwzględnieniem warunków określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w przyjętej własnej procedurze postępowania w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka w dotychczasowym trybie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy żłobków.

Dyrektorzy Zespołów Żłobków w Poznaniu

Sylwia Rogacka – Zespół Żłobków Nr 1

Justyna Przybylska – Zespół Żłobków Nr 2

Agata Jesiołkiewicz – Zespół Żłobków Nr 3

Izabela Szewierska – Zespół Żłobków Nr 4

28.05.2020

Szanowni Państwo,

ze względu na ograniczoną liczbę dzieci, którym w ramach 4 Zespołów Żłobków możemy zapewnić opiekę, w warunkach określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w przyjętej własnej procedurze postępowania w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, że w okresie maja/czerwca 2020 r. nie zostaną przedstawione listy dzieci przyjętych do żłobków od 1 września 2020 r.

Ponadto informujemy, że nabór dzieci do żłobków zostaje wstrzymany do odwołania. Rodzice nadal mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka w dotychczasowym trybie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy żłobków.


Dyrektorzy Zespołów Żłobków w Poznaniu

Sylwia Rogacka – Zespół Żłobków Nr 1

Justyna Przybylska – Zespół Żłobków Nr 2

Agata Jesiołkiewicz – Zespół Żłobków Nr 3

Izabela Szewierska – Zespół Żłobków Nr 4