Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 9 im. dr Franciszka Witaszka
Adres
Łukaszewicza 9/13, 60-726 Poznań
Telefon
061 866 33 65
Fax
061 866 33 65
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Ewelina Napierała
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. dr Franciszka Witaszka
Opis
Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie i specjalistyczne przygotowanie do ich prowadzenia. Dzieciom i rodzicom oczekującym porady i wsparcia pomocą służy szkolny zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dwóch pedagogów i psycholog). Dla uczniów wymagających korekty różnorodnych dysfunkcji rozwojowych organizowane są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna. Dzieciom ze szczególnymi trudnościami dydaktycznymi szkoła zapewnia naukę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w klasach terapeutycznych, na wszystkich poziomach klas. W szkole funkcjonują klasy sportowe o profilu - piłka koszykowa prowadzone we współpracy z klubami sportowymi: MUKS Poznań i PBG Basket Junior Poznań. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym. Szkoła posiada 22 sale lekcyjne, w tym dwie pracownie komputerowe, pracownię językową, bibliotekę z czytelnią wyposażoną w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, świetlicę, salę gimnastyczną, boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią i zewnętrzną siłownią, miejsce zabaw wyposażone w zamontowany na stałe sprzęt rekreacyjny i sprawnościowy – huśtawki, trapy, drabinki, pomosty i zjeżdżalnie - zmodernizowany dzięki środkom uzyskanym z rządowego programu "Radosna Szkoła".
Języki
angielski, hiszpański
Osiągnięcia
• Sukcesy w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych – prowadzenie klas terapeutycznych w oparciu o autorskie programy nauczania. • Odznaczenie szkoły złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. • Uzyskanie tytułu „Szkoła z klasą”. • Uzyskanie tytułu „SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ”, – „grono pedagogiczne skutecznie buduje wewnętrzny system zapewniania jakości poprzez stawianie mierzalnych celów, zespołową pracę służącą ich realizacji, monitorowanie efektów pracy oraz krytyczną refleksję nad praktyką szkolną”. • Wyróżnienie Samorządu Uczniowskiego przez Komisję Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania za krzewienie idei i zasad samodzielności. • Zdobycie przez szkołę tytułu „Przyjaciel Wolontariatu” przyznawanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu, za zaangażowanie w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. • Aktywny udział całej społeczności szkolnej w różnorodnych działaniach służących promocji zdrowia i ochronie środowiska - szkoła należy do „Sieci Szkół Promujących Zdrowie”, otrzymała certyfikaty m.in.: - certyfikat potwierdzający udział w projekcie edukacyjnym „RABAN! Recycling, a nie bałagan!”, - certyfikat „Szkoła z klimatem” – za realizację zadań związanych z problemem globalnego ocieplenia i postępującymi zmianami klimatycznymi, • Inne znaczące osiągnięcia i zdobyte certyfikaty to: - certyfikat udziału w projekcie „Zrozumieć Świat – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych”, - certyfikat udziału w projekcie „Z Pyrkiem bezpieczniej”, - certyfikat PKP dla placówek, które przeprowadziły zajęcia edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach oraz właściwego zachowania na terenie kolejowym w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj”, - certyfikat zaświadczający udział szkoły w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Generalnego Inspektora Danych Osobowych „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli” i inne. • Aktywne uczestnictwo uczniów w różnorodnych akcjach organizowanych przez instytucje zewnętrzne np. „Góra Grosza” – organizowanych przez Towarzystwo Nasz Dom, „Gorączka Złota” – PCK i inne. • Indywidualne sukcesy uczniów w konkursach np.: Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”, Konkursie Historycznym „KRĄG”, Mistrzostwach Poznania w Warcabach Klasycznych, w rozgrywkach sportowych osiedla i dzielnicy.
Dojazd
tramwajami linii 5,14,8
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła prowadzi przygotowanie dzieci do nauki w oddziałach przedszkolnych. Oddziały przedszkolne mają zajęcia w wydzielonej części szkoły, w której nie przebywają uczniowie starsi. Pomieszczenia wyposażone w odpowiednie meble i zabawki oraz miejsca rekreacyjne są przystosowane do pracy z dziećmi 5 letnimi. Oddzielna łazienka jest przystosowana do wzrostu dzieci. Szafki odzieżowe i ławeczki w holu zapewniają małym dzieciom komfort przy rozbieraniu i ubieraniu się. Wyposażenie sal jest systematycznie wzbogacane w pomoce dydaktyczne, a pomieszczenia i sprzęt szkolny są sukcesywnie modernizowane. Młodsze dzieci mogą być objęte opieką w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 16.30. Świetlica ma do dyspozycji 4 sale, w tym salę zabaw ruchowych. Część zajęć przy sprzyjającej pogodzie realizowana jest w ogródku przyszkolnym. Szkoła prowadzi żywienie w formie cateringu. W szkole wydawane są śniadania i dwudaniowe obiady. Dzieci jedzą w stołówce szkolnej pod opieką nauczycieli lub wychowawców świetlicy. W ramach programów „Doskonałe Mleko w Szkole” i „Owoce i warzywa w szkole” dzieci bezpłatnie otrzymują mleko i owoce.
Zajęcia pozalekcyjne
Na terenie szkoły organizowane są zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, warcabowo – szachowe, przyrodnicze, sportowe, zajęcia popołudniowe w świetlicy socjoterapeutycznej "KLUB – 9"; działa koło Ligi Ochrony Przyrody, Samorząd Uczniowski, szkolny wolontariat, zespół wokalno-flażoletowy.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
klauzula informacyjna