Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego
Adres
Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań
Telefon
0618417-116
Fax
0618417-116
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Beata Smolarkiewicz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego
 • Tablica patrona szkoły
 • Korytarz szkolny
 • Biblioteka szkolna
 • Mała sala gimnastyczna
 • Uroczystość pasowania uczniów klas I
 • Festyn środowiskowy 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Festyn środowiskowy 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Festyn środowiskowy 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Hol
 • Nasze nowe szafki ubraniowe dla uczniów
 • Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego
 • sale lekcyjne z tablicami multimedialnymi
 • Sala multimedialna do nauki j. obcych
 • Łazienki dla chłopców i dziewcząt po remoncie
 • Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego
Opis
SP-71 im.J.Kusocińskiego powstała w 1976r po połączeniu SP-71 i SP-72.Posiada bogate tradycje sportowe ze szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie piłki ręcznej. Realizujemy program wychowawczy ,którego mottem jest "uczeń wyposażony w pozytywny system wartości i umiejętności jest przygotowany do życia we współczesnym świecie" Do szkoły uczęszcza 450 uczn. Pracujemy na 1 zmianę. Oddziały przedszkolne mają zajęcia na parterze szkoły. Przedszkolacy pozostają pod stałą opieką nauczyciela, nie poruszają się same po budynku szkoły , a zajęcia poza klasą np. obiady odbywają się gdy pozostali uczniowie są w klasach. Pomieszczenia wyposażone są w odpowiednie meble i zabawki oraz miejsca przystosowane do pracy z dziećmi 5,6,7 letnimi. Wyposażenie sal jest systematycznie wzbogacane w pomoce dydaktyczne,   tablice multimedialne ,projektory . Stworzenie 2 sal komputerowych ułatwia organizacje zajęć z informatyki dla klas 1-3 i 4-8 .W stołówce szkolnej oferujemy smaczne obiady,działa sklepik szkolny oraz dobrze wyposażona biblioteka. Dzieci uczestniczą w akcji "Szklanka mleka " i Owoce w szkole " W godz.6 30- 17.00 funkcjonuje świetlica szkolna. Działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W szkole pracuje wykwalifikowana i oddana dzieciom kadra pedagogiczna, dzieci mają zapewnioną opiekę psychologa , pedagoga , logopedy i pielęgniarki. W szkole zainstalowany jest monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.
Języki
angielski
Osiągnięcia
Szkoła należy do szkół promujących zdrowie. Certyfikat w projekcie edukacyjnym " Z Pyrkiem bezpieczniej ".   Uczniowie naszej szkoły są laureatami konkursów międzyszkolnych. W szkole założono Radę Młodzieżowych Jeżyków , która powstała po zakończeniu działalności Dziecięcego Budżetu Obywatelskiego .Obecnie Rada działa pod patronatem ROJ I Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szkoła organizuje międzyszkolne konkursy z j. polskiego , matematyki i plastyki . Nasi uczniowie reprezentują szkołę w różnych rozgrywkach sportowych i międzyszkolnych konkursach.

Szkoła otrzymała certyfikaty -  "Cyfrowobezpieczni " , "Bezpiecznie tu i tam " ,  "Bezpieczna szkoła , bezpieczna przyszłość " ,

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła otrzymała tytuł Szkoły z klasą"- pasja do nauki . W obecnym roku szkolnym kontynuujemy realizację tego programu.

W ramach rządowych  programów szkoła wzbogaciła bazę czytelniczą i multimedialną .

Szkoła uczestniczyła w projekcie NASA w ramach , których odbyły się spotkania i warsztaty prowadzone przez specjalistów.. Naszym uczniom udało się nawiązać kontakt z międzynarodową Stacją Kosmiczną .

Uczennica szkoły jest laureatką konkursu ODN z okazji 100-lecia Niepodległości -" Opowiadanie z nutą , powstanie Wielkopolskie w tle "

Dojazd
z centrum miasta autobus 63,69
tramwaj nr 7
Historia
Trochę historii... W 1957 roku u zbiegu ulic Przybyszewskiego i Świerczewskiego (obecnie ul. Bukowska) powstała Szkoła Podstawowa nr 71 i Szkoła Podstawowa nr 72. Pierwszym dyrektorem SP nr 71 został Władysław Uszko, a SP nr 72 mgr Antoni Zajączkowski. Po odejściu na emeryturę pana Władysława Uszki od 1 września 1969 roku nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 71 została pani Irena Kowalewska. Sport był ulubionym zajęciem młodzieży. Uczniowie już w 1959r. zaczęli plasować się na pierwszych miejscach dzielnicy, miasta, województwa, kraju w wielu dziedzinach sportu. Sukcesy sportowe zadecydowały, że Szkoła Podstawowa nr 71 otrzymała w 1972r. imię wybitnego sportowca- Janusza Kusocińskiego, a w 1974r. profil szkoły sportowej o specjalności piłki ręcznej. W 1975 roku za całokształt bardzo dobrej pracy dydaktyczno- wychowawczej wręczono szkole sztandar (wg projektu ucznia kl. VIIIa Jacka Karonia). 28 sierpnia 1976 roku, po dwudziestu latach samoistnego bytu, dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego i Szkoła Podstawowa nr 72 im. Dzieci Wrzesińskich, decyzją władz oświatowych połączone zostały w jeden organizm. Z uwagi na małą ilość młodzieży jeden budynek dwóch szkół stał się siedzibą jednej szkoły- Szkoły Podstawowej nr 71. Mając na uwadze chlubne tradycje sportowe dawnej Szkoły Podstawowej nr 71, nowo powstała szkoła utrzymała profil sportowy oraz imię wybitnego sportowca Janusza Kusocińskiego.Dyrektorem połączonych szkół została mgr Janina Durka. Od 1984 roku dyrekcję szkoły objęła mgr Grażyna Jankowska, która przez 30 lat kierowała tą placówką. W międzyczasie w wyniku reformy szkolnictwa w 1999 roku, z ośmioklasowej szkoły podstawowej powstała sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego, kontynuująca dotychczasowe tradycje. Wraz z reorganizacją uległy przebudowie i przemieszczeniu pracownie i sale lekcyjne oraz pomieszczenia dla świetlicy, biblioteki, służby zdrowia, stołówki, kuchni oraz lokale administracyjno- gospodarcze. Zmieniło się wyposażenie dydaktyczne. Po odejściu na zasłużoną emeryturę dyrektor Grażyny Jankowskiej, we wrześniu 2014 roku funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Beata Smolarkiewicz..W 2017 roku przeprowadzono generalny remont dziedzińca szkolnego na którym uczniowie spędzają przerwy. W tym roku przy placu zabaw zbudujemy bieżnie i skocznie w dal. W ostatnim czasie wyremontowane zostały sale lekcyjne i szkolne toalety.

Przed nami remont korytarzy i klatki schodowej.


Sześciolatek w pierwszej klasie

Oddział przedszkolny i klasy I mają zajęcia w wydzielonej części szkoły - na parterze. Sale wyposażone są w odpowiednie meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i miejsca rekreacyjne przystosowane do pracy z dziećmi 5,6 i 7 letnimi. W kompleksie tym znajduje się również sala gimnastyczna dla nauczania wczesnoszkolnego oraz łazienki z przystosowanymi do wzrostu dzieci sanitariatami. Do organizowania imprez okolicznościowych wykorzystywana jest aula szkolna. Na parterze usytuowana jest także stołówka szkolna serwująca śniadania, napoje i obiady. Działa również sklepik szkolny. W szkole prężnie działa świetlica, która oferuje dzieciom wiele zajęć rozwijających ich zainteresowania artystyczne i pomoc w odrabianiu lekcji. Uczniowie w ramach zajęć świetlicowych uczestniczą w autorskim programie Rozwijamy logiczne myślenie. Doskonalą swoje umiejętności poprzez rozwiązywanie zadań stawianych w różnych grach planszowych, rebusach, puzzlach, sudoku.Dzieci uczestniczą w wielu zajęciach dydaktyczno- rekreacyjnych, wycieczkach, zielonych szkołach, biennale sztuki, akademii filmowej, konkursach przedmiotowych i tematycznych, zawodach sportowych oraz w na pływalni. Uczniowie objęci są profilaktyką prozdrowotną i opieką pielęgniarki szkolnej. W szkole działają koła zainteresowań zgodnie z preferencjami uczniów, a w klasach 1-3 rozwijane są zainteresowania artystyczne ( plastyczne, muzyczne, teatralne). Na korytarzach oglądać można galerię prac plastycznych uczniów, a w holu głównym organizowane są wystawy tematyczne. Biblioteka szkolna dysponuje bogatym księgozbiorem i proponuje wiele ciekawych imprez np. „Dzień Misia”. Przy bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Szkoła kontynuuje bogate tradycje sportowe i może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie piłki ręcznej. Szkoła przystąpiła do realizacji programu WOŚP „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”. Uczniowie klas III zdobywają umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia pozalekcyjne
liczne bezpłatne zajęcia dodatkowe: - "Papierowe cuda", hokej na trawie, rytmika, logopedia, religia/etyka... Koła naukowe -przyrodnicze, ekologiczne, matematyczne, chemiczne , informatyczne, SKS,
Drzwi otwarte

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
klauzula informacyjna RODO