Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury
Zespół szkół
Adres
os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
Telefon
61 820-10-63
Fax
61 820-10-63
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury
  • Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury
  • Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury
  • Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury
  • Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury
Opis
Szkoła Podstawowa nr 65 powstała w 1975. Od roku szkolnego 2013/2014 funkcjonuje w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 65 oraz Przedszkole nr 175. W budynku szkoły znajdują się sale lekcyjne, sala komputerowa, salka do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, biblioteka, czytelnia, ICIM, gabinety :pedagoga, psychologa, dyrektora, wicedyrektorów, pokój nauczycielski, sekretariat, księgowość, świetlica, gabinet stomatologiczny i pielęgniarski, jadalnia z kuchnią, sklepik szkolny. W bloku sportowym znajdują się: dwie sale gimnastyczne (duża i mała), dwie salki korekcyjne, sanitariaty ( WC i prysznice). Szkoła posiada 3 boiska sportowe, w tym boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw dla dzieci wybudowany w 2013 roku w ramach programu „Radosna Szkoła”. W roku szkolnym 2016/2017 w szkole funkcjonuje 17 oddziałów ( 10 oddziałów w klasach I – III, 7 oddziałów w klasach IV-VI oraz 1 oddział przedszkolny tzw. „O”). Obecnie w szkole uczy się 324 dzieci ( w klasach I – VI ) oraz 18 dzieci w oddziale „O”. W naszej szkole od 1 września 2017 r. planowane jest utworzenie oddziałów dwujęzycznych. Oddział dwujęzyczny to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym - językiem angielskim - będącym drugim językiem nauczania. W dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne. W naszej szkole to najprawdopodobniej geografia z wyłączeniem części geografii dotyczącej geografii Polski, chemia i muzyka. Liczba godzin języków obcych w oddziale dwujęzycznym: 5 lub 6 godzin języka angielskiego, 2 godziny języka niemieckiego. SZKOŁA PRACUJE W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Języki
angielski, hiszpański, niemiecki
Osiągnięcia
SP65 należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz posiada certyfikat „Szkoła z Klasą”. Od roku szkolnego 2013/2014 jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów. Realizujemy projekty rządowe: „SZKOŁA W RUCHU”, „SZKOŁA WSPÓŁPRACY – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, „THREESCHOOLS, THREE COUNTRIES, MANY FRIENDS”- międzynarodowy projekt eTwinning. Od 2012 roku szkoła jest uczestnikiem programu AIESEC. Szkoła świadczy kompleksowe usługi edukacyjne, uwzględniając oczekiwania uczniów i rodziców. Jest miejscem, w którym promuje się postawy poszanowania godności i indywidualności i respektowania praw wszystkich członków społeczności szkolnej. Szkoła stawia na wychowanie nowoczesnego obywatela Europy poprzez kształcenie umiejętności językowych uczniów od klasy pierwszej i korzystania z nowoczesnej technologii informatycznej. Promuje zdrowie i wszechstronny rozwój swoich wychowanków, pomagając każdemu odkrywać swoje mocne strony i rozwijać je, na miarę swoich możliwości. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnorodnych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Możemy poszczycić się laureatami: Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, Matematycznego i Humanistycznego. Bardzo dobrymi wynikami w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”, Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA”, Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG”, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”. Uczniowie naszej szkoły osiągają również bardzo dobre wyniki w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, muzycznych, świetlicowych, recytatorskich, ortograficznych i innych. Biorą również udział w zawodach Wielkopolskiej Ligi Robotyki i Ogólnopolskim Konkursie PozRobot, osiągając znaczące miejsca. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w Ogólnopolskim Badaniu Trzecioklasistów OBUT oraz w sprawdzianie klas szóstych.
Dojazd
Do szkoły można dojechać autobusem nr : 69,71,82,85,przystanek przy Carreffourze ul.Murawa lub od ul. Naramowickiej autobus nr 51 i 67.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Do klas pierwszych zapraszamy dzieci sześcioletnie. Zajęcia odbywają się w słonecznych salach z wydzieloną częścią lekcyjną i rekreacyjną. Oferujemy profesjonalną opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia na zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych oraz sportowych z elementami koszykówki. Prowadzona jest również bezpłatna gimnastyka korekcyjna. Zapewniamy także opiekę podczas wyjazdów dzieci na pływalnię. Już w pierwszej klasie prowadzone są zajęcia w sali komputerowej. Uczniowie klas pierwszych biorą udział w innowacji pedagogicznej „SPANGLISH”. Treści nauczania zawarte w programie ułożone są według tematów najbliższych dzieciom, a nauka języka hiszpańskiego odbywa się w integracji z językiem angielskim. Dzieci sześcioletnie mogą uczęszczać po lekcjach do osobnej sali świetlicowej. Oddział przedszkolny istniejący przy Szkole Podstawowej nr 65 pomaga dzieciom zgłębiać tajniki wiedzy i przygotowuje je do nauki w szkole.
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła oferuje uczniom różnorodne zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, komputerowe (robotyka, nauka programowania), czytelnicze, dziennikarskie. W szkole działają prężnie: Szkolne Koło Caritas, WOLANTARIAT, Koło Miłośników Zwierząt, Chór szkolny „Żwigurki”, Schola dziecięca „Aniołki”. Nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia w ramach „Kolorowego Uniwersytetu”. Wszyscy chętni uczniowie z klas I-III oraz oddziału „O” mogą brać udział w zajęciach nauki pływania na basenie. Po ukończeniu trzeciej klasy szkoła umożliwia trenowanie koszykówki dziewcząt pod opieką fachowej kadry w klasie koszykarskiej pod patronatem klubu INEA AZS oraz koszykówki chłopców – pod patronatem klubu PYRA POZNAŃ.
Kontakty zagraniczne

 Nasz Zespól bierze udział w dwóch projektach w ramach programu  eTwinning: „Three schools, Three countries, many friends”- kraje / miasta partnerskie Le Bugue – Francja,  Granollers – Hiszpania; oraz  ”Korespondujemy z rówieśnikami z innych krajów- poznajemy ich kulturę i tradycje.”  Kraje / miasta partnerskie Konya- Turcja, Patra- Grecja, Simleu Silvaniei- Rumunia, Foggia- Włochy. Od czterech lat nasza szkoła utrzymuje kontakty z czterema placówkami z zagranicy – Włoch, Turcji, Grecji i Rumunii. W tym roku do współpracy włączyła się szkoła z Litwy. W ramach współpracy nasi uczniowie wymieniają listy, w których przedstawiają siebie, swoje rodziny i szkołę, zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu. Starsze klasy realizują projekty poświęcone atrakcjom Poznania i Polski, zwyczajom związanym  z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą oraz tradycjom kulinarnym. Uczniowie przygotowują zarówno tradycyjne listy, pocztówki, zdjęcia,  jak i prezentacje wykonane przy użyciu nowoczesnych technologii. Korespondencja z rówieśnikami  z innych krajów daje naszym uczniom wiele radości i jest okazją do poznania innych kultur, nauki tolerancji oraz wykorzystania języka angielskiego w praktyce.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe