Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury
Zespół szkół
Adres
os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
Telefon
61 820-10-63
Fax
61 820-10-63
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Beata Korbanek
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Budunek szkoły
 • Boiska szkolne
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Sala przedszkolna
 • Szachy w plenerze
 • Salka szachowa
 • Stołówka szkolna
 • Korytarz na parterze
 • Łazienka
 • Sala gimnastyczna
 • Zajecia sportowe
 • Biblioteka
 • Gabinet psychologa
 • Hol
 • Korytarz na I piętrze
 • Korytarz na I piętrze
 • Korytarz na parterze
Opis
Szkoła Podstawowa nr 65 powstała w 1975. Od roku szkolnego 2013/2014 funkcjonuje w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 65, Przedszkole nr 175 "Podniebny Świat" oraz Przedszkole nr 134 "Słoneczny Świat"- daltońskie. W budynku szkoły znajdują się sale lekcyjne, sala komputerowa, salka do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, salki integracji sensorycznej, biblioteka, czytelnia, ICIM, gabinety :pedagoga, psychologa, logopedy, dyrektora, wicedyrektorów, pokój nauczycielski, sekretariat, księgowość, świetlica, gabinet stomatologiczny i pielęgniarski, jadalnia z kuchnią. W bloku sportowym znajdują się: dwie sale gimnastyczne (duża i mała), dwie salki korekcyjne, sanitariaty ( WC i prysznice). Szkoła posiada 3 boiska sportowe, w tym dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw dla dzieci wybudowany w 2013 roku w ramach programu „Radosna Szkoła”. Na dziedzińcu Zespołu znajduje się nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Na przerwach uczniowie mogą grać w tenisa stołowego. W roku szkolnym 2023/2024 w szkole funkcjonuje 28 oddziałów ( 12 oddziałów w klasach I – III, 16 oddziałów w klasach IV-VIII). Obecnie w szkole uczy się 689 dzieci ( w klasach I – VIII ) . W naszej placówce już od pierwszej klasy tworzone są oddziały sportowe o profilu koszykówka. Szkoła wprowadziła Innowację Spanglish stworzoną zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej języka obcego w szkole podstawowej. Powstała ona z myślą o poszerzeniu i utrwaleniu wiedzy uczniów w zakresie znajomości języka angielskiego, a przede wszystkim z myślą o nauce drugiego języka obcego – języka hiszpańskiego. W naszej szkole od 1 września 2017 r. tworzone są oddziały dwujęzyczne. Oddział dwujęzyczny to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym - językiem angielskim - będącym drugim językiem nauczania. W dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne. W naszej szkole jest to np. matematyka i fizyka lub matematyka i chemia. Liczba godzin języków obcych w oddziale dwujęzycznym: 5 lub 6 godzin języka angielskiego, 2 godziny języka niemieckiego lub hiszpańskiego. SZKOŁA PRACUJE W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Języki
angielski, hiszpański, niemiecki
Osiągnięcia
SP65 należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz posiada certyfikat „Szkoła z klasą”. Od roku szkolnego 2013/2014 jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów. Realizujemy projekty rządowe: „SZKOŁA W RUCHU”, „SZKOŁA WSPÓŁPRACY – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, „THREESCHOOLS, THREE COUNTRIES, MANY FRIENDS”- międzynarodowy projekt eTwinning. Od 2012 roku szkoła jest uczestnikiem programu AIESEC. Szkoła świadczy kompleksowe usługi edukacyjne, uwzględniając oczekiwania uczniów i rodziców. Jest miejscem, w którym promuje się postawy poszanowania godności i indywidualności i respektowania praw wszystkich członków społeczności szkolnej. Szkoła stawia na wychowanie nowoczesnego obywatela Europy poprzez kształcenie umiejętności językowych uczniów od klasy pierwszej i korzystania z nowoczesnej technologii informatycznej. Promuje zdrowie i wszechstronny rozwój swoich wychowanków, pomagając każdemu odkrywać swoje mocne strony i rozwijać je, na miarę swoich możliwości. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnorodnych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Możemy poszczycić się laureatami: Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, Matematycznego i Humanistycznego. Bardzo dobrymi wynikami w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”, Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA”, Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG”, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”. Uczniowie naszej szkoły osiągają również bardzo dobre wyniki w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, muzycznych, świetlicowych, recytatorskich, ortograficznych i innych. Biorą również udział w zawodach Wielkopolskiej Ligi Robotyki i Ogólnopolskim Konkursie PozRobot, osiągając znaczące miejsca. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w Ogólnopolskim Badaniu Trzecioklasistów OBUT oraz w egzaminie ósmoklasisty. W bieżącym roku szkolnym nasz uczeń został laureatem olimpiady fizycznej. 
Dojazd
Do szkoły można dojechać autobusami linii nr : 69,71,82,85 - przystanek przy Carreffourze ul.Murawa lub od ul. Naramowickiej autobusami linii nr 51 i 67 oraz tramwajem linii nr 3 i 10.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Do klas pierwszych zapraszamy dzieci sześcioletnie. Zajęcia odbywają się w słonecznych salach z wydzieloną częścią lekcyjną i rekreacyjną. Oferujemy profesjonalną opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia na zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych oraz sportowych z elementami koszykówki. Prowadzona jest również bezpłatna gimnastyka korekcyjna. Zapewniamy także opiekę podczas wyjazdów dzieci na pływalnię. Już w pierwszej klasie prowadzone są zajęcia w sali komputerowej. Uczniowie klas pierwszych biorą udział w innowacji pedagogicznej „SPANGLISH”. Treści nauczania zawarte w programie ułożone są według tematów najbliższych dzieciom, a nauka języka hiszpańskiego odbywa się w integracji z językiem angielskim. Dzieci sześcioletnie mogą uczęszczać po lekcjach do osobnej sali świetlicowej. Zapraszamy do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 175 i Przedszkolu nr 134.
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła oferuje uczniom różnorodne zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, komputerowe (robotyka, nauka programowania), czytelnicze, dziennikarskie. W szkole działają prężnie: Szkolne Koło Caritas, WOLANTARIAT, Koło Miłośników Zwierząt, Chór szkolny „Żwigurki”, Schola dziecięca „Aniołki”. Nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia w ramach „Kolorowego Uniwersytetu”. Wszyscy chętni uczniowie z klas I-III oraz oddziału „O” mogą brać udział w zajęciach nauki pływania na basenie. Już od pierwszej klasy szkoła umożliwia trenowanie koszykówki: dziewczętom  pod opieką fachowej kadry w klasie koszykarskiej pod patronatem klubu INEA AZS oraz  chłopcom – pod patronatem klubu PYRA POZNAŃ.
Kontakty zagraniczne

Nasz Zespól bierze udział w dwóch projektach w ramach programu  eTwinning: „Three schools, Three countries, many friends”- kraje / miasta partnerskie Le Bugue – Francja,  Granollers – Hiszpania; oraz  ”Korespondujemy z rówieśnikami z innych krajów- poznajemy ich kulturę i tradycje.”  Kraje / miasta partnerskie Konya- Turcja, Patra- Grecja, Simleu Silvaniei- Rumunia, Foggia- Włochy. Od czterech lat nasza szkoła utrzymuje kontakty z czterema placówkami z zagranicy – Włoch, Turcji, Grecji i Rumunii. W tym roku do współpracy włączyła się szkoła z Litwy. W ramach współpracy nasi uczniowie wymieniają listy, w których przedstawiają siebie, swoje rodziny i szkołę, zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu. Starsze klasy realizują projekty poświęcone atrakcjom Poznania i Polski, zwyczajom związanym  z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą oraz tradycjom kulinarnym. Uczniowie przygotowują zarówno tradycyjne listy, pocztówki, zdjęcia,  jak i prezentacje wykonane przy użyciu nowoczesnych technologii. Korespondencja z rówieśnikami  z innych krajów daje naszym uczniom wiele radości i jest okazją do poznania innych kultur, nauki tolerancji oraz wykorzystania języka angielskiego w praktyce.

Historia

 

Dnia 22 sierpnia 1975 roku w Szkole Podstawowej nr 65 na osiedlu Kosmonautów zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września 1975 roku pani dyrektor mgr Irena Grunwald uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny. W nowej placówce naukę rozpoczęło 916 uczniów w 23 oddziałach w 14 salach lekcyjnych. Wkrótce też odbyły się wybory pierwszego Samorządu Uczniowskiego.

Po trzech latach 20 października 1978 Szkoła otrzymała imię Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Obecny podczas uroczystości syn Franciszka Żwirki, pan Henryk Żwirko, odsłonił tablicę pamiątkową w holu głównym . W ósmą rocznicę tego wydarzenia szkoła otrzymała sztandar, który został ufundowany przez nauczycieli, uczniów i rodziców.

W kolejnych latach szkoła została przyjęta m. in. do Klubu Przodujących Szkół, do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, uzyskała certyfikat Szkoły z Klasą, Kreatywnej Szkoły, Szkoły z Klimatem oraz Szkoły Odkrywców Talentów.

W ciągu wszystkich lat funkcjonowania szkoły organizowane były liczne apele i uroczystości, realizowano różnorodne programy i projekty edukacyjne. Szkoła współpracowała z innymi placówkami i organizacjami. Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach i odnosili w nich sukcesy, wydawali szkolne gazetki, zwyciężali w zawodach sportowych.

Wiele lat historii szkoły przyczyniło się do powstania tradycji, które stały się szczególnie bliskie całej społeczności szkolnej i są do dziś jej cechą charakterystyczną (np. Dzień Patrona, Drzwi Otwarte, koncerty charytatywne). Są też takie dni, na które uczniowie zawsze czekają z niecierpliwością, kiedy odbywa się Rambit Mikołajkowy, wigilie klasowe, baliki karnawałowe, zielone szkoły czy klasowe wycieczki. W 2013 roku powstał hymn oraz logo szkoły.

Od roku szkolnego 2021/2022 Szkoła Podstawowa nr 65, Przedszkole nr 175 "Podniebny świat" i Przedszkole nr 134 "Kolorowy Świat" funkcjonują jako Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5.

Drzwi otwarte
Zapraszamy na naszą stronę https://zsp5.poznan.pl/
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna