Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Adres
Druskienicka 32, 60-476 Poznań
Telefon
61 822-11-81
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Teresa Radomska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
  • Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Opis
Szkoła Podstawowa nr 62 mieści się w budynku wolnostojącym.Sale klas I i II mieszczą się na II piętrze, a "oddział przedszkolny" w pawilonie szkolnym. Szkoła posiada  salę gimnastyczną z zespołem boisk trawiastych oraz plac zabaw dla dzieci młodszych. Obowiązek szkolny spełnia 662 uczniów. Na poziomie klas pierwszych są 4 oddziały - średnio w klasie 23,5 - dzieci. Od roku 2012 na poziomu klas IV - zostały utworzone klasy sportowe dla dziewcząt o profilu piłki siatkowej. W szkole istnieją dwie  pracownie informatyczne. Skomputeryzowana jest również biblioteka szkolna. Uczniowie objęci są opieką pedagogiczną, psychologiczną i pielęgniarską.W szkole zapewnia się dzieciom możliwość korzystania z obiadów, mleka (program: Pij mleko) i owoców (program: "Owoce i warzywa w szkole"). Szkoła otwarta jest w godz. od 6.00 - 21.00. Świetlica jest czynna od godz. 6.45 - 16.45. Dzieci uczęszczające do świetlicy biorą udział w różnych konkursach międzyszkolnych i zdobywają wiele nagród. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00, a ostatnia lekcja kończy się o godz. 15.20.  Łazienki przygotowane są do wzrostu dzieci.W każdej klasie znajdują się indywidualne szafki na pomoce naukowe. Bezpośrednio obok szkoły znajduje się plac zabaw dla dzieci klas "0" - III i drugi plac zabaw dla wszystkich uczniów szkoły. W konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim uczniowie szkoły zajmują wysokie miejsca, zyskując niejednokrotnie tytuły laureatów. Nasza szkoła współpracuje ze szkołą podstawową w Berlinie, co umożliwia uczniom coroczne wyjazdy i spotkania z dziećmi z Niemiec. Uczestniczymy również w ruchu flażoletowym
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
W konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim uczniowie szkoły zdobywają wysokie miejsca zyskując niejednokrotnie tytuły laureatów. Nasza szkoła współpracuje ze szkoła podstawową w Berlinie. Przystąpiła do programu „Socrates Comenius”. Uczestniczymy w ruchu flażoletowym.
Dojazd
autobusy nr: 160, 168,183
Kontakty zagraniczne
Szkoła Podstawowa w Berlinie
Sześciolatek w pierwszej klasie
Siedmiolatek w pierwszej klasie. Klasy I-II mają zajęcia w wydzielonej części szkoły na drugim piętrze a oddział przedszkolny w pawilonie szkoły. Łazienki przystosowane są do wzrostu dzieci. W każdej klasie znajdują się indywidualne szafki na pomoce naukowe. W bieżącym roku szkolnym zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym 8.00 – 13,00. Bezpośrednio obok szkoły znajduje się plac zabaw dla dzieci klas I-III. Dla dzieci siedmioletnich w klasach pierwszych szkoła proponuje: - świetlicę czynną w godz. 6.45– 16.45 - stołówkę – obiady ,  darmowe mleko oraz owoce i warzywa - opiekę pielęgniarki szkolnej, pedagoga i psychologa - bibliotekę szkolną z czytelnią - osobny ogródek zabaw i ćwiczeń ruchowych.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne : Zajęcia pozalekcyjne takie jak: sportowe, artystyczne i dydaktyczne cieszą się duża popularnością wśród uczniów.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna